Kurs i Den Gode Hyrde-Katekese for voksne

  • Vi starter nytt kurs for voksne i nivå 1. Det vil gå tirsdagskvelder kl 19.30-21.30 (med unntak av de gangene det er katolsk forum), på personalrommet på St Paul skole.
  • Oppstart 10.sept.
  • Kurset koster 500 kr/semester. Gratis for våre kateketer
  • For mer informasjon og påmelding, kontakt:

Reidun Jofrid Kleppestrand,

katekese.bergen@katolsk.no tlf. 55 21 59 56/408 85 489