KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. AUGUST 2019

-Katekese for barn i alle aldre starter opp i slutten av måneden. Det startes også opp kurs i Den gode hyrde katekese for voksne.  Se mer informasjon i brosjyrer i kirken og på hjemmesiden vår, og husk å melde deg på.-

-Florida studenthjem gjenåpnes denne høsten. Det har vært gjennom omfattende oppussing og er klar til å ta imot nye studenter som vil leve i bofellesskap. Det er ledige hybler til gunstige utleiepriser. Se oppslag bak i kirken og på oppslagstavlen.

– Det vil fortsatt bli internasjonale orgelkonserter å høre hver lørdag i august kl. 12. Brosjyrer er lagt ut bak i kirken.

————————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.