KUNNGJØRINGER SØNDAG 18. AUGUST 2019

-Katekese for barn i alle aldre starter opp i slutten av måneden. Det startes også opp kurs i Den gode hyrde katekese for voksne.  Se mer informasjon i brosjyrer i kirken og på hjemmesiden vår, og husk å melde deg på.

– Studentgruppa Fides starter opp igjen søndag 25. august etter den engelsk messen kl. 18 med samling i Birgittakjelleren.

-Florida studenthjem gjenåpnes denne høsten. Det har vært gjennom omfattende oppussing og er klar til å ta imot nye studenter som vil leve i bofellesskap. Det er ledige hybler til gunstige utleiepriser. Se oppslag bak i kirken.

– Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 28. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Det blir pilegrimsvandring til Det hellige kors kirke i Fana lørdag 14. september. Prosesjon fra Stend stasjon kl. 15.20 og messe i Fana kirke kl. 16. Se oppslag.

– De internasjonale orgelkonsertene avsluttes med konsert i kirken neste lørdag kl. 12.

————————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.