Bli med på solidaritetsmarkering utenfor Bergen moské fredag 16. august kl 15.00

Bli med på solidaritetsmarkering utenfor Bergen moské, (Jekteviksbakken 27) fredag 16. august kl. 15.00 -16.00

Markeringen er i regi av STL (Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn) hvor den katolske kirken, og vår menighet, er medlem.

Etter angrepet mot Al-Noor Islamic Center i Bærum på lørdag ønsker vi å stå sammen som tros- og livssynssamfunn og vise støtte og solidaritet. Vi har fått signaler om at det er behov blant rådsmedlemmer og bergensere for å gi uttrykk for omtanke med norske muslimer og den avsky som fyller oss når et gudshus blir mål for vold og hat. 

Når et trossamfunn angripes blir vi opprørt og føler avmakt, men vi er ikke maktesløse. Vi kan si fra høyt og tydelig at vold og hatefulle ytringer ikke har noen plass i samfunnet vårt, og vi kan gjøre det i fellesskap. Vi kan skape relasjoner og bygge tillitt. Samhold og dialog er våre midler.

 Under markeringen foran moskeen i Tøyen 22. mars sa biskop Bernt følgende:

“Da en fransk prest i 2016 ble drept mens han feiret messen, tok dere, våre muslimske venner, kontakt og uttrykte kondolanse og medfølelse med oss. Deres medfølelse og menneskelige støtte gjorde et sterkt og varig inntrykk på oss”.

På fredag skal vi være sammen med våre muslimske venner også i Bergen.