Kościół zamnknięty 7go i 8go kwietnia

We wtorek i środę 7go i 8go kwietnia Msza Św. wieczorna  o godz 19.00 odprawiona zostanie w kaplicy Św. Suniwy ( Florida). Kościół Św.Pawła będzie zamknięty z powodu przebudowy organów. Stare organy zostaną w tych dniach rozmontowane. Montaż nowych od czerwca do sierpnia. Prosimy sprawdzać ogłoszenia.