KUNNGJØRINGER SØNDAG 1. SEPTEMBER 2019

-Katekese for barn i alle aldre starter opp i disse dager. Kurs i Den gode hyrde katekese for voksne starter opp 10. september. Se mer informasjon på hjemmesiden vår.

– Studentgruppa Fides har startet opp med samling i Birgittakjelleren hver søndag etter den engelske messen kl.18.

-Florida studenthjem er blitt gjenåpnet denne høsten. Det har vært gjennom omfattende oppussing og er klar til å ta imot nye studenter som vil leve i bofellesskap. Det er ledige hybler til gunstige utleiepriser. Se oppslag bak i kirken.

-Pensjonistene i menigheten inviterer til messe på mandager kl. 11 med påfølgende kirkekaffe i Birgittakjelleren.

-Moder Teresa søstrene inviterer til en minnekveld torsdag 5. september i anledning dagen for den hellige Moder Teresa. Det blir adorasjon kl. 18 og etter messen blir det sammenkomst i krypten. Se oppslag.

-Det blir pilegrimsvandring til Det hellige kors kirke i Fana lørdag 14. september. Prosesjon fra Stend stasjon kl. 15.20 og messe i Fana kirke kl. 16. Se oppslag.

-Som oppspill til pilegrimsvandringen, blir det torsdag 12. september, i regi av Katolsk Forum, et foredrag av arkeolog Alf Tore Hommedal, med tittel: Den heilage krossen si kyrkje og hospital i Fana. Foredraget finner sted i skolens personalrom, kl. 19.45.  Inngangspenger kr. 30.

————————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.