Et uventet møte på Iona

Iona Abbey er godt restaurert

Forrige uke, 23 .-25. august, reiste en liten gruppe pilegrimer fra St. Paul menighet til Iona, den hellige Columbas øy, i de indre Hebridene. Målet var å besøke den hellige Columbas sted, kirken og ruiner av klosteret grunnlagt i 563, gå pilegrimstur på Iona i fotspor av pilgrimer fra tidlig middelalder, samt be i det katolske House of Prayer. Vi var veldig heldige fordi det ble feiret messe hver dag den uken – det er ikke alltid slik siden det ikke er noen fastboende prest på Iona. Og for tiden bor det bare to katolikker på øya. Til vår store overraskelse snakket en av dem, den 87 år gamle Joan, norsk! Og ikke bare det. Hun hadde giftet seg med sin norske Einar i St. Paul kirke i Bergen i 1952! De fikk tre barn som også ble døpt i vår kirke.

Joan Le Morvan

Joan bodde i Bergen i omtrent 10 år og var også lærerinne ved St. Paul skole. Hun husker godt sr. Rita og sr. Angelina og pastor Gustav Gorissen, som var sogneprest i St. Paul mellom 1939 og 1964.

Joan har mange gode minner fra vår menighet. Hun husker katolikker i Bergen som en varm samling av venner, med sognepresten som var i hennes øyne, en Vaticanum Secundums mann, allerede før Konsilet begynte.

Joan returnerte til Storbritannia hvor hun bl.a. etablerte en Bibelskole, hun reiste til mange land i verden som misjonær og de siste årene har hun bodd på Iona hvor hun bidrar til å holde Catholic House of Prayer levende. 

Vi publiserer et bilde fra St. Paul skole som hun tok mens hun var lærer – det er søster Angelina bak i klasserommet, men hvem er barna? Hvis noen av våre lesere kan gjenkjenne noen ta gjerne kontakt med bergen.katolsk@gmail.com, eller direkte med Joan.

St. Paul skole mot slutten av 1950 – tallet?

Hun skriver om sine prosjekter og reiser på egen webside og der finner du kontakt adresse: https://hinenidotsite.wordpress.com/portfolio/

Catholic Prayer House på Iona
Kapellet i Catholic Prayer House
Joan på benken utenfor huset hun bor i