Besøk fra det store utland! Katolsk TV-selskap til St. Paul

Klokken kvart på ni la hurtigbåten fra Selje til land ved Strandkaien i Bergen by. I land steg fire unge mennesker, to menn fra Irland og to kvinner fra Alabama i USA. De var på oppdrag for et katolske mediekonsernet EWTN Global Catholic Network, stiftet for nesten 40 år siden av nonnen Moder Angelica. I dag sender EWTN program som dekker hele 145 land med både TV-sendinger og radio, i tillegg til sin avis og bokproduksjon. Teamet som pater Erik og Erik Andvik hentet på Strandkaien skulle lage 5 program á 30 minutter om katolsk kirkeliv i Skandinavia.

Fredagen den 23. august var det lagt opp til et tettpakket program for disse fire. Dagen ble innledet ved at de var tilstede og filmet under skoleårets første messe – med hele skolen tilstede. Her fikk de med seg både Noah som organist da førsteklassinger med sine faddere innledet messen med «Måne og sol». De hørte også Aniston synge under kommunionen og hørte koret med sangere både fra lærerstaben og fra elevflokken synge «The Lord bless you and keep you» – som en fin forsmak på den avsluttende velsignelsen fra celebranten.

Etter skolemessen besøkte teamet Moder Theresa-søstrene, der søstrene ble intervjuet. Det neste på programmet var et klassebesøk, der teamet filmet klasse 10b under en norsktime. Jeg har sjelden sett så mange hender i været samtidig hver gang lærer Anne Nordmo stilte klassen et spørsmål.  Etter timen var ferdig ble to elever fra klassen intervjuet – og de måtte pent gjøre rede for seg på engelsk.  Det viste seg ikke å være så vanskelig verken for Aniston eller Elena.

Etter lunsj gikk turen til Caritas sine lokaler i Sigurds gate.  I tillegg til praten med daglig leder Hroar og medarbeider Erwin, filmet teamet språkkaféen og intervjuet noen av dem som var tilstede den dagen – ni personer fra ni ulike land!

Som avslutning på besøket dekket teamet kveldsmessen. Den ble lest av Dom Gregor, med  pater Erik Andreas som concelebrant og Silje som ministrant.  Etter messen var ferdig fikk flere fra ulike nasjonale gruppper presentere seg; inkludert en flott gjeng fra den eritreiske gruppen, og en god delegasjon fra Marialegionen. Det ble også et lengre intervju med pater Erik der de fikk høre litt mer om det som skjer i St. Paul menighet.

Tidlig lørdag morgen reiste teamet fra EWTN videre til Trondheim, før de skulle videre til Oslo.  Etter norgesbesøket skal de besøke Danmark og Kirken der. 

Vi takker alle dere som stilte opp og representerte vår kirke, menighet og skole på en kjempefin måte! Om noen måneder er programmet ferdig, og da har teamet lovet å sende oss en link slik at vi kan se programmet på nett. Stay tuned!

p. Erik Andreas Holth og Erik Andvik