KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. AUGUST 2019

-Katekese for barn i alle aldre starter opp i disse dager. Kurs i Den gode hyrde katekese for voksne starter opp 10. september. Se mer informasjon på hjemmesiden vår.

– Studentgruppa Fides starter opp igjen ikveld etter den engelsk messen kl. 18 med samling i Birgittakjelleren.

-Florida studenthjem gjenåpnes denne høsten. Det har vært gjennom omfattende oppussing og er klar til å ta imot nye studenter som vil leve i bofellesskap. Det er ledige hybler til gunstige utleiepriser. Se oppslag bak i kirken.

-Pensjonistene i menigheten inviterer til messe på mandager kl. 11 med påfølgende kirkekaffe i Birgittakjelleren.

-Moder Teresa søstrene inviterer til en minnekveld torsdag 5. september i anledning dagen for den hellige Moder Teresa. Det blir adorasjon kl. 18 og etter messen blir det sammenkomst i krypten. Se oppslag.

-Det blir pilegrimsvandring til Det hellige kors kirke i Fana lørdag 14. september. Prosesjon fra Stend stasjon kl. 15.20 og messe i Fana kirke kl. 16. Se oppslag.

-Som oppspill til pilgrimsvandingen, blir det torsdag 12. september, i regi av Katolsk Forum, et foredrag av arkeolog Alf Tore Hommedal, med tittel: Den heilage krossen si kyrkje og hospital i Fana. Foredraget finner sted i skolens personalrom, kl. 19.45.  Inngangspenger kr. 30. Alle er velkomne.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 28. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

————————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.