KUNNGJØRINGER SØNDAG 12.APRIL 2015

– Katolsk Forum inviterer til foredrag på St. Paul Skoles Personalrom, tirsdag den 21. april kl. 19.45. Professor Gunnar Danbolt foreleser over: «Erkebiskop Eystein Erlendsson og reisen til Roma.» Inngangspenger kr. 30.

– Palmesøndag solgte Polsk gruppe palmer som de hadde laget. Inntekten, kr. 5.700 er sendt til Caritas.
————————————————————-
(I høymessen:)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.