KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. SEPTEMBER 2019

-BUK – Bergen Unge Katolikker – har startet opp igjen med samling annenhver torsdag i krypten. Neste samling er 26. september kl. 17.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 28. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

– Studentgruppa Fides inviterer alle studenter og unge voksne mellom 18-35 år til samlinger i Birgittakjelleren hver søndag etter den engelske messen kl.18.

-Florida studenthjem gjenåpnet denne høsten. Det har vært gjennom omfattende oppussing og er klar til å ta imot nye studenter som vil leve i bofellesskap. Det er ledige hybler til gunstige utleiepriser. Se oppslag bak i kirken.

-Pensjonistene i menigheten inviterer til messe på mandager kl. 11 med påfølgende kirkekaffe i Birgittakjelleren.

——————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.