Orgel kommende helg

I år fyller Casavantorgelet i St. Paul kirke 100 år og menigheten har også fått et nytt orgel i kirken på Marias Minde.

Etter at Casavantorgelet kom på plass i St.Paul kirke har mye skjedd. Menigheten har blitt vant til en helt annen klangverden, kirken har fått en helt ny posisjon som kulturarena og ikke minst orgelet betyr mye for arbeidet/gleden/undervisningen i Orgelklubben Ferdinands hverdag. Orgelklangen har også etter hvert blitt en del av St. Paul skoles hverdag med skolemesser, morgensang, jule/påskespill og hver dag som trudelutt etter storefri. Mange internasjonalt kjente organister har vært innom-enten spilt konsert eller for å se og prøve. Her kan nevnes Olivier Latry (Notre Dame Paris), Simon Johnson (St.Paul London), Mattias Wager (Storkyrkan Stockholm), Isabel Demers (prof Canada/Texas) og Hans O. Ericsson(prof Montreal) som utbrøt med en gang han kom inn i St.Paul “Hva fantastisk!”. Orgelet ble bygget i 1919 og nå har det kommet virkelig til rette i St.Paul kirke som et stort og svært resurs – rikt instrument til glede for mange -langt utover kirkens vegger.Den store franske komponisten og organisten Louis Vierne (1870-1937) var virksom i Notre Dame-katedralen i Paris. Han var flere ganger i Canada og uttalte at Casavant var sin tids beste orgelbygger. 

St.Paul-koret vil fremføre Viernes MESSE SOLENNELLE i messen i St. Paul kirke lørdag 28. september kl 18.00 og ved høymessen søndag 29. september kl. 11.00. Begge messene er pontifikale. Biskop Eidsvig vil være hovedcelebrant. Mariko Takei og Asbjørn Myksvoll vil spille stort og lite orgel.

For et snaut år siden fikk Orgelklubben Ferdinand og St. Paul menighet spørsmål om vi kunne være interessert i et øveorgel som i sin tid ble bygget for Bergen musikkonservatorium. Etter noe frem og tilbake (bla anonym gave på kr 100 000) fant vi ut at kanskje dette vil være noe for Marias Minde. Ole Chr. Schroeder (samme mann som hadde ansvar i forb. med Casavantorgelet i St. Paul kirke) har gjort noe ombygging, kastet noen dårlige piper, fått inn nye og ikke minst satt inn skikkelig Subbass dvs et orgel som har fundament. Estetisk passer orgelet svært godt inn.

Orgelet skal vigsles av Biskop Eidsvig i forbindelsen med messen på Marias Minde fredag 27. sept kl 18.00. Sangere fra St.Paul-koret, Amund Dahlen mfl vil delta.