KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. SEPTEMBER 2019

– I dag er det Caritas-søndag. Kollekten fra alle messene går til Caritas.

– Caritas Bergen trenger flere frivillige til leksehjelpen og norskverkstedet. Ta gjerne kontakt med dem. Besøksadresse er Sigurds gate 8, Bergen, tlf. 939 92 226, eller mail til: infosenter@caritasbergen.no.

– Mandag 7. oktober, på festen for Vår frue av Rosenkransen, inviterer Moder Teresa-søstrene til tilbedelse i kirken fra kl. 15-18.45.

9.-13. oktober arrangeres det høstleir for ungdommer på Fredtun leirsted på Karmøy utenfor Haugesund.          Målgruppe er 8.klasse til 1. videregående. Informasjon og påmeldingsskjema ligger ved inngangen til kirken.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 28. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Pensjonistene i menigheten inviterer til messe på mandager kl. 11 med påfølgende kirkekaffe i Birgittakjelleren.

-Det blir ikke skolemesse fredag 4. og 11. oktober.

——————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen i dag er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Inntekten fra kirkekaffen går til Caritas Bergen.