«Det å drive kirke er ikke for pessimister». St. Paul menighet med optimisme mot fremtiden.

 

Over åtti menighetsmedlemmer fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane kom sammen på St. Paul skole på lørdag 28. september for å snakke sammen om menighetens fremtid. Menighetsrådet inviterte først og fremst unge representanter fra forskjellige grupper, både de nasjonale gruppene, ministrantlaget, og BUK og Fides-studentlaget. Biskop Bernt Eidsvig, sognepresten og alle våre prester bosatt i Bergen var til stede. Også representanter fra Sogn og Fjordane og Voss kom til seminaret.

Registrering av deltakere

Det var biskop Bernt som sa at «Det å drive kirke er ikke for pessimister». Og det var klart at det var ikke pessimister som samlet seg på lørdag. Troen at «Gud finnes og setter oss i bevegelse, bringer liv og frelse» var synlig. Engasjement og begeistring for vårt fellesskap i St. Paul menighet var dominerende.

I første delen av seminaret presenterte menighetsrådslederen dagens status quo. Deretter delte biskop Bernt sine refleksjoner om den katolske kirkens situasjon i dag, både i Norge og i verden med oss . Biskopen oppfordret menigheten til å formulere noen ønsker for fremtiden, men å bruke realisme heller enn ønsketenkning. Og først og fremst til å be om preste- og ordenskall.

Menighetsrådsleder innleder
Biskopen delte tanker om menigheten i det fullsatte auditoriet

Norges Unge Katolikkers generalsekretær Stephen Trotter snakket om arbeid i katolske menigheter, arbeid hvor tilflukt, ressurser og respekt er viktige elementer. Tre av menighetens medlemmer – Thu Nguyen, Johannes Achen og Konrad Tywoniuk (på vegne av tre unge foreldrepar) delte sine refleksjoner rundt det å være katolikk i dagens Norge og i St. Paul menighet. Dette, og resultater fra undersøkelsen som ble gjennomført i juni, var bakgrunn og inspirasjon til gruppearbeid som kom etter lunsj. Resultater og de mange friske og interessante forslagene fra gruppearbeidet blir tema på neste menighetsrådsmøte. Men man kan allerede nå konstatere at seminaret bidro til å etabler flere kontakter på tvers av gruppene, og flere samarbeidsplaner.

Fra panelinnleggene

Lunsj med både varm mat og dessert var servert i Krypten. En gang til visste våre medlemmer at vi er flinke til å organisere og bidra. Det var smakefulle retter og fargerike kaker. Hjertelig takk til alle som kokt, bakt, laget kaffe, servert og vasket opp! Det er de usynlige hendene som er uerstattelige!

Lunsj med mye mat og trivelige samtaler
Gruppearbeid
En annen av gruppene
Dom Alois avrundet seminaret

Etter seminaret ble avsluttet av sognepresten gikk vi til pontifikalmesse med biskop Bernt hvor 7 av menighetens prester og diakonen også deltok. Det passet utmerket å be sammen og å fornye våre dåpsløfter ved inngangen til misjonsmåneden. Messen var også utenom det vanlige siden St Paulkoret fremførte Louis Vierne’s Messe solennelle i C-dur op 16 for kor og to orgel som en del av liturgien. Det var oppløftende å høre messens faste deler ikke som konsertfremføring men nettopp som en del av den hellige messen.

Preken
St PaulKoret under messen
Andre halvdel av koret