Orgelet på Marias Minde

Menigheten har vært så heldige at vi har fått overta et orgel fra Bergen kulturskole. Orgelet har fått en skikkelig overhaling og oppgradering og er nå på plass på galleriet på Marias Minde. Fredag ble orgelet velsignet av biskop Bernt i forbindelse med messen om kvelden. Kantor Amund og sangere for StPaulkoret var også med i messen.

Etter messen takket Dom Alois Bergen kulturskole ved rektor Mardon Åvitsland og overrakte blomster