KUNNGJØRINGER SØNDAG 6. OKTOBER 2019

– Mandag 7. oktober, på festen for Vår frue av Rosenkransen, inviterer Moder Teresa-søstrene til tilbedelse i kirken fra kl. 15-18.45.

– Tirsdag 15. oktober inviterer Olavsgildet til fest for Olav den helliges omvendelse. Vi møtes til messe kl. 19 og går rett til festen i krypten etter messen. Det vil bli servert mat og drikke. Påmelding til olavsgildet@gmail.com innen lørdag 12. oktober. Inngangspenger kr. 100,- Alle er velkommen.

-Viktig melding til alle foreldre: lørdag 19. oktober er det åpen dag for foreldre i menigheten. Her kan dere lære mer om troen og hvordan vi kan leve den i familiene. Det blir korte innlegg, tid til samtaler og kafè fra kl. 10-15 på St Paul skole. Se oppslag.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 28. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Det blir ingen skolemesse fredag 11. oktober.

——————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen i dag er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.