Felles arrangement Olavsgildet og Katolsk Forum

Tirsdag 15. oktober inviterer Olavsgildet til feiring av Den hellige Olavs Dåp i Rouen i 1014. Dette er et felles arrangement med Katolsk Forum. Tema for kvelden er “Katolsk praksis, gildene i middelalderen og Olavsgildet i det tredje årtusen.” 
Vi serverer varm mat. Inngangspenger kr 100. Merk at arrangementet finner sted i Krypten, ikke på personalrommet på skolen. Tidspunkt som vanlig, etter kveldsmessen. 

Les mer på Olavsgildets side.