KUNNGJØRINGER SØNDAG 20.OKTOBER 2019

– Denne søndagen er Verdens-misjons-søndag. Kollekten går uavkortet til De pavelige misjonsverker.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 28. oktober kl. 18.30 på skolens personalrom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Caritas Norge er i år blitt tildelt Operasjons Dagsverk (OD). Biskopen oppfordrer menigheter, bedrifter og privatpersoner til å benytte seg av sjansen til å utøve barmhjertighet; Ansett en norsk ungdom for en dag på OD-dagen 31. oktober. Det koster 400,- kr som er nok til ett års utdannelse for en ung kongoleser. Caritas Norge har program i DR Kongo som retter seg mot 15 000 av de verst stilte ungdommene. De arbeider under lovløse tilstander for å utvinne mineraler som blant annet brukes i våre mobiltelefoner. Caritas sørger for at ungdommene får yrkesopplæring, psykososial støtte og trening i demokratisk arbeid i egne lag og foreninger. Lokal koordinator for OD-dagen er skoleprest Dom Lukas på St. Paul gymnas. Hans telefonnr. er 97605327. Ta kontakt så tidlig som mulig!

Torsdag den 24. Oktober kl. 17 inviterer BUK til en spillkveld i krypten. Alle ungdom i alderen 13 år og oppover er velkommen! Vi avslutter med å gå i messen kl. 19.

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.