Katekesedag i menigheten

Lørdag var det mange, både små og store, som var samlet til katekese i menigheten. Denne dagen var også foresatte invitert til å være der for å treffes og lære mer om katekese, både i hjemmene og i menigheten.

Demonstrasjon av Den Gode Hyrde katekese ved kateketen
Full kirke under katekesemessen
Tekstlesing
Dom Gregor leser evangeliet
Forbønner
Senere var det samtale om tro i hjemmet