Bønn for Preste- og ordenskall

fot.Kaja Olausson

-Kirken trenger flere prester og ordensfolk og kristne som er misjonerende. St. Paul Menighet vil be for preste- og ordenskall i messene den første
torsdag i hver måned. Vi begynner torsdag den 7. november.