Julemarked lørdag 7. desember

Det blir julemarked i vår menighet lørdag 7. desember kl 14.30 – 17.30 på gårdsplassen mellom kirken og skolen og i Krypten. Sett av datoen!

Hvis du/din gruppe ønsker å bidra aktivt med å selge noe eller hjelpe praktisk ta kontakt med menighetskontoret.