KUNNGJØRINGER SØNDAG 17. NOVEMBER 2019

-Det blir messe i kirken og påfølgende jubileumsfest i krypten for de vietnamesiske martyrene på lørdag 23. november kl. 13.

-Studentforeningen Fides arrangerer tilbedelse i kirken lørdag 23. november kl. 19. De ønsker alle velkommen til en kveld med bønn, musikk og sang.

– Neste søndag blir det også messe i Austevoll kirke kl. 11 i tillegg til vanlig messeprogram.

Det blir julemarked lørdag 7. desember på gårdsplassen mellom kirken og skolen og i Krypten. Sett av datoen! Hvis du/din gruppe ønsker å bidra aktivt med å selge noe eller hjelpe praktisk ta kontakt med menighetskontoret.

-Bergen unge katolikker arrangerer overnattingsleir for ungdommer 7.-8. desember på St. Paul skole i forbindelse med adventsaksjonen. Brosjyre ligger bak i kirken. Påmeldingsfrist er 1. desember.

——————————————————————

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.