Menighetsbladet

Menighetsbladet er sendt ut og på vei til postkassene. Om du savner det og ikke har fått det innen 29/11, ta kontakt med menighetskontoret og kontroller at du er riktig registrert og at det ikke er feil på adressen. E-post: bergen@katolsk.no

Bladet kan også leses her:

april 2019