Kristi Kongefest i Austevoll kirke

Kristi Kongefest i Austevoll

Søndag 24. november, på Kristi Kongefest, samlet det seg over 40 troende til Høymesse i Austevoll kirke. De fleste i forsamlingen var polsktalende, men Litauen, Filippinene og Colombia var også representert i tillegg til de norske austevollingene. Dom Gregor feiret messe på norsk, med innledning og deler av preken også på engelsk og polsk, samt forbønner på flere språk. Det var vakker liturgi med sang og orgelspill.

Etter messen var det kirkekaffe bak i kirken med mulighet til å snakke med presten; det var stor interesse for å feire messe også i framtiden og å organisere katekese for barn.