Eivind Skeie til Katolsk Forum

Eyvind Skeie har mange salmer både i Den katolske salmebok og i Norsk salmebok. Tirsdag 17. desember kommer han til Katolsk Forum for å dele sanger, salmer og tekster knyttet til julens mysterium.

Programmet er som vanlig kl. 19.45 i skolens personalrom. Inngangpenger kr. 30. I kveldsmessen før foredraget, kl. 19.00 vil et kor fra St. Paul gymnas delta med noen av Skeies salmer, og menigheten vil også synge salmer av Skeie. Velkommen til en velsignet aften!

For mer informasjon se Katolsk Forum sin nettside her.