KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. DESEMBER 2019

I advent vil ministranter samle inn penger til adventsaksjonen etter søndagsmessene.

-Katolsk Forum inviterer til et spesielt julefordrag. Vi får besøk av den kjente salmedikter og prest Eivind Skeie, som skal dele sanger, salmer og tekster knyttet til julens mysterium. Foredraget er tirsdag, 17. desember kl. 19.45 i skolens personalrom. Inngangspenger kr. 30. I kveldsmessen før foredraget, kl. 19.00 vil et kor fra St. Paul gymnas delta sammen med menigheten og synge salmer av Skeie. Velkommen til en velsignet aften!

– Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2020. Kalenderen selges etter høymesser, kveldsmesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården.

 – Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen søndag den 5.januar kl. 12.15 –15.00. Påmelding kan skje på menighetskontoret til og med 17. desember.

-Vi oppfordrer alle som vet at de ikke er registrert i menigheten om å la seg registrere. Fyll ut registreringsarket som er lagt ut bak i kirken og lever det til menighetskontoret eller i sakristiet etter messen.

——————————————————————-

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.