KUNNGJØRINGER SØNDAG 22. DESEMBER 2019

I advent vil ministranter samle inn penger til adventsaksjonen etter søndagsmessene.

-Julen som nærmer seg er en tid for å vise glede, gavmildhet og omtanke for hverandre. Ta med Kirken i bønnene dine, og om du har anledning, setter menigheten stor pris på en gave. Menigheten har fortsatt en restgjeld på vel 4 millioner kroner etter oppussingsarbeidene på prestegården. En gave til menigheten vil derfor være kjærkommen. Du kan bruke VIPPS, bankterminalen bak i Kirken eller bankkontonummer 362 434 83 098.

Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2020. Kalenderen selges etter høymesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av kirken og prestegården.  

 – Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen søndag den 5.januar kl. 12.30 –15.00.Se oppslag.

-Vi oppfordrer alle som vet at de ikke er registrert i menigheten om å la seg registrere. Fyll ut registreringsarket som er lagt ut bak i kirken og lever det til menighetskontoret, som er åpent mandag 23. og fredag 27. desember, eller i sakristiet etter messen.

——————————————————————-

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.