Julehilsen


Jesu fødsel, malt av Solrunn Nes

Kjære troende.
Adventstiden er snart forbi og julen står like for døren. Advent var fra gammelt av en fastetid, en forberedelsestid, ikke bare for feiringen av Jesu fødsel, men også en tid, hvor vi skulle gå i oss selv og se om vi var i en slik indre tilstand, at vi kunne våge å gå Herren i møte, når han kommer igjen. For at vi skal kunne være rede til å ta imot Jesus Kristus når han kommer ved tidenes ende, er det nødvendig at vi allerede nå gjør i stand et rom for ham i vårt hjerte.


Mange steder i verden er det skikk at man i adventstiden sender et bilde, eller en statue av Den Hellige Familie rundt fra Hus til hus; de er på leting etter herberge, akkurat som den gang for to tusen år siden, i Betlehem. Og familier åpner sine hjem for Frelseren og hans mor og far, – og de åpner sine hjerter for Jesus. Når deres hjerterom allerede er forberedt og rengjort for å ta imot ham, kan de med den aller største glede feire Frelserens fødsel når julen kommer. Den schlesiske dikteren Angelus Silesius skriver i et av sine dikt: ”Ble Jesus tusen ganger født i Betlehem men ikke i meg, ville jeg evig forbli på fortapelsens vei.” Så ble han født i en stall for to tusen år siden og levde 33 år her på jorden for å fullføre sitt frelsesverk. Og siden er han blitt født på ny i utallige menneskehjerter, som ved krybben i stallen har funnet fred og sann glede – og ved korset og den tomme grav – frelse og evig liv.


Vi gir hverandre gaver til jul, gaver til minne om at Jesus, Guds Sønn ble født som menneske. Han er selv vår julegave; han gir seg selv for oss, for vår frelse, – og han vil ingen annen gjengave av oss enn oss selv, – enn en plass i våre hjerter. Den vil vi gi ham. Så vil han komme inn, slik han lovet, når han banker på vårt hjertes dør – og vi lukker opp for ham. Så vi ber ham:


Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn,
med tusen lengselssukke: Kom, Jesu, dog her inn!
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt.
Så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.
Jeg vil med palmegrene ditt hvilested bestrø.
For deg, for deg alene, jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne sin rette frydestund,
at du er født her inne, i hjertets dype grunn.”


En gledelig og velsignet feiring av Vår Herres Jesus Kristi fødsel ønskes dere alle av deres sogneprest, Alois.