Prestestudent Trym på besøk

Trym Hellevig, lektor

Det var en glad og engasjert prestestudent, Trym Hellevig, som var på besøk i menigheten 1. juledag. Han deltok i julemessen som lektor og etter messen kunne han fortelle oss litt om sin tilværelse i Roma.

Trym gikk inn i St. Eysteins presteseminar i 2017 og begynte å studere i det Engelske kollegiet i Roma. Nå, etter 2 år med filosofi, studerer han teologi. Han ble innsatt som lektor – det første steget på veien til prestevielse – 30. juni 2019 (se mer om på St. Eystein’s seminars webside). Han forteller at han skal innsettes som akolytt den 5. juli 2020.

I tillegg til studiene driver han med katekese i en menighet i Roma sammen med andre seminarister. De styrer katekeseprogrammet både for 1. kommunion og konfirmasjonsgrupper på egen hånd . Trym forteller at det er veldig givende.

Trym kommer igjen på besøk til Bergen i sommer, men det blir ikke mye sommerferie i år siden han også skal ha syv ukers menighetspraksis i en annen menighet i OKB.

Vi ønsker Trym og alle seminaristene – Joachim, Franklin, Mattias og David – Guds velsignelse i deres prestekall.

Samtidig oppfordrer vi alle om å be for seminaristene og å støtte St. Eysteins presteseminar som seminarets venner.