KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. DESEMBER 2019

– Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2020. Kalenderen selges etter høymesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av prestegården.

– Søndag 5. januar feires Epifani eller hellige tre kongers fest. Kollekten går til barne-Missio, de pavelige misjonsverker for arbeid blant barn.

 – Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen søndag den 5.januar kl. 12.30 –15.00. Påmelding i døren. Se oppslag.

-Vi oppfordrer alle som vet at de ikke er registrert i menigheten om å la seg registrere. Fyll ut registreringsarket som er lagt ut bak i kirken og lever det til menighetskontoret eller i sakristiet etter messen.

——————————————————————-

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.