Nyttårsintervju med biskop Bernt

I sitt nyttårsintervju nevner biskop Bernt plassmangel i St. Paul kirke som en av de viktige utfordringene i bispedømmet.