KUNNGJØRINGER SØNDAG 5. JANUAR 2020

– Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen i dag mellom kl. 12.30 –15.00. For dem som ikke har meldt seg på, er det mulig å bare møte opp ved inngangen. Det er godt med plass.

– Kollekten denne helgen går i sin helhet til Barne-Missio, dvs. De pavelige Misjonsverker som over hele verden hjelper barn i nød.

Menigheten har laget en flott katolsk kalender for 2020. Kalenderen selges etter høymesser og nasjonale messer bak i kirken og i krypten. Den kan også kjøpes på menighetskontoret. Pris kroner 100. Inntekten går til oppussing av prestegården.

————————————————————-(I høymessen)

-Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.