Konger på besøk

Søndag 5. januar feiret vi Kristi Åpenbaringsdag i messene.

Vi fikk besøk av de hellige tre konger som sang og kom med gaver til barnet i krybben.

I messen hadde vi besøk av p. Sigurd Stangeland som arbeider i Odense. Seminarist David Ottersen var også med.

Ved messens avslutning ble årets “husvelsignelser” velsignet slik at de som ønsker det kan ta med til sitt hjem.