Seminarist i praksis

Menigheten har for tiden seminarist David Ottersen med i menighetsarbeidet. Han skal være med på og bli kjent med ulike deler av arbeidet i menigheten vår. Les mer om ham og de andre seminaristene våre her.

Vi ønsker ham hjertelig velkommen til St. Paul og oppfordrer alle til å be for ham og for de andre seminaristene våre.