KUNNGJØRINGER SØNDAG 26.APRIL 2015

– Forfatteren Peter Halldorf besøker Bergen. Det blir et åpent møte med ham i Johanneskirken, onsdag 29. april kl. 13.00. Tema: Hva betyr det å følge Jesus? Hvem er dine trosforbilder?
– Fra mandag 27. april begynner arbeidet med ombyggingen av galleriene i kirken. Da blir kirken stengt hele dagen frem til kl. 17.00. Messene om kvelden vil fortsette som før. Også messen kl. 11 om mandagene og skolemessene vil fortsette som før. På lørdager og søndager vil kirken være i bruk som før men vi må regne med mindre plass pga. stillaser bak i kirken.
– Norges Eldre Katolikker inviterer til sommerleir på Mariaholm 23.-26. juli 2015. Mer informasjon på oppslagstavla og bak i kirken og fra Ewa Bivand

OKBs leirsted – Mariaholm,( som mange kjenner fra leir og møter), trenger en trappeheis. Mariaholms venner har laget et lotteri til dette formålet. Lodd selges i alle menigheter. Også hos oss skal vi selge lodd under kirkekaffen etter høymessen og etter nasjonale messer i ukene fremover. Mer informasjon på websiden.