KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. FEBRUAR 2020

-Fastetiden begynner med Askeonsdag, den 26. februar. Det blir askeonsdagsmesser: på filippinsk kl. 17, på polsk kl. 18 og på norsk kl. 19. Det blir korsvei hver fredag i fasten kl. 18.30 unntatt de ganger det er messe på polsk, da blir det polsk korsvei etter messen, ca. kl. 19.30.

– Det er mulig å levere inn fjorårets palmegrener i sakristiet innen tirsdag 25. februar. De vil bli brent og asken brukt til utdelingen av askekorset.

– Menighetskontoret vil være stengt i neste uke.

-Mor Teresa-søstrene og Marialegionen inviterer til en katekesehelg for voksne 28. februar-1.mars på St. Paul skole. Det blir lagt til rette med pass av barn. Se oppslag bak i kirken.

-Nytt ekteskapskurs begynner mandag den 2. mars kl. 18.30 på skolens personalrom. Se plakat på oppslagstavlen utenfor kirken. Alle, som vil gifte seg katolsk, må delta på et slikt kurs. Neste mulighet vil bli i november 2020.

-Det blir arrangert fasteretrett ved pater Joël Regnard OCSO fra Munkeby kloster 13.- 15. mars på St. Paul skole. Tema er: «Fastetiden – en tid for å forandres av den Hellige Ånd». Alle er hjertlig velkommen. Se plakat med program på oppslagstavlene.

– Biskopen ber oss kunngjøre at: Opptaksfrist for St. Eystein Presteseminar er den 5. mars. Unge katolske menn som har avsluttet videregående skole kan søke.  De må oppgi to prester som referanse. Begrunnet søknad sendes seminarets rektor, p.Bharath Villavarayen elektronisk eller c/o Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo.

—————————————————-(I høymessen) – Etter høymessen er det kirkekaffe med salg av fastelavensboller i krypten. Inntektene går til oppussingen av kirken. Alle er hjertelig velkommen.