KUNNGJØRINGER SØNDAG 1. MARS 2020

-Nytt ekteskapskurs begynner mandag den 2. mars kl. 18.30 på skolens personalrom. Se plakat på oppslagstavlen utenfor kirken. Alle, som vil gifte seg katolsk, må delta på et slikt kurs. Neste mulighet vil bli i november 2020.

– Tirsdag den 3. mars kl. 12.00 er det konsert nummer to i serien: «Danbolts orgelkonserter». Gunnar Danbolt og organist Eivind Berg presenterer musikk av Olivier Messian og Cesar Franck.

-Det blir arrangert fasteretrett ved pater Joël Regnard OCSO fra Munkeby kloster 13.- 15. mars på St. Paul skole. Tema er: «Fastetiden – en tid for å forandres av den Hellige Ånd». Alle er hjertlig velkommen. Se plakat med program på oppslagstavlene.

– Biskopen ber oss kunngjøre at: Opptaksfrist for St. Eystein Presteseminar er den 5. mars. Unge katolske menn som har avsluttet videregående skole kan søke.  De må oppgi to prester som referanse. Begrunnet søknad sendes seminarets rektor, p.Bharath Villavarayen elektronisk eller c/o Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo.                          ————————————————————————-

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.