Nye tiltak fra OKB

Oslo katolske bispedømme publiserte denne teksten i dag 11. mars. For St Paul menighet vil det være noen lokale tilpasninger. Reduksjon i messetilbudet kan tre i kraft etter helgen. Følg med på kunngjøringer her på hjemmesiden og på oppslag.

Kjære troende,

å begrense eller hindre korona-smitte er å utvise nestekjærlighet i praksis. Oslo katolske bispedømme innfører derfor nye og strengere smittevernstiltak i en svært krevende situasjon. Vi ber for de smittede, utsatte personer og for våre oppofrende helsearbeidere.

Oppfordring:

Sogneprest, menighetsråd og de troende oppfordres til å følge årvåkent med på – og respektere – lokale myndigheters råd og tiltak.

Tiltak utenom messen (påbud):
 • All sosial aktivitet før og etter messefeiring innstilles: ingen kirkekaffe eller lignende gjennomføres. 
 • All katekese innstilles umiddelbart, uansett antall deltagere.
 • All annen kirkelig aktivitet utenom messene innstilles: ingen korøvelser, foredrag, retretter eller lignende skal gjennomføres.
 • Alle utenlandsreiser for ansatte og prester i OKB innstilles. 
Tiltak for messen (påbud):
 • Alle messer med over 100 deltagere innstilles umiddelbart.
 • Hold én meter avstand til andre troende. Dette gjelder også når du kommer til kirken for bønn og refleksjon utenom messefeiringen.
 • Unngå håndhilsning før, under og etter messen. Dette gjelder også presten.
 • Motta kommunion i én skikkelse (kun håndkommunion).
 • Alle vievannskar skal være tomme. Vievann brukes ikke. (Dåp utsettes hvis mulig.)
 • Kollekt tas ikke opp under messen, men etter. De troende legger selv kollekten i egnet beholder plassert ved utgangen eller andre hensiktsmessige steder i eller utenfor kirkebygget. De troende oppfordres til å gi via Vipps.
 • Salmebøker skal ikke benyttes. Salmer kopieres på ark som kastes etter bruk.

Det presiseres at dersom du er i tvil om egen helsetilstand, merker sykdomssymptomer eller er syk, så er du unntatt fra din messeplikt.

Dersom du holder deg hjemme fra messefeiringen, oppfordres du til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie.

Kirkene vil holde åpent for alle troende. Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt!

Oslo 11.3.2020 

In Christo,

+Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo