Arbeidet med ombygging av orgelgalleriene i kirken er begynt

remontDet medfører at alle aktiviteter i kirken unntatt messer og eventuelle begravelser faller bort i mai måned. Arbeidet pågår fra kl. 7 om morgenen til kl. 18.30. om kvelden.
Menigheten oppfordres til å følge med på web-siden, da det kan komme til stengning av kirken pga. byggearbeidene