Streaming av messer fra Oslo

Oslo katolske domkirke streamer daglig messer kl 11 og rosenkrans kl 18. Et fint tilbud til det personlige andaktslivet når messene ikke kan følges av alle som vanlig i kirken.

Filmene ligger på Facebook, men på en sånn måte at også dem som ikke har Facebook kan se dem.

Link: https://www.facebook.com/pg/St.Olav.Oslo/videos/