KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. MAI 2015

– Torsdag den 14. mai er Kristi Himmelfartsdag. Det er søndagsmesseordning. Kveldsmessen på onsdag er som vanlig på vietnamesisk kl. 19.

– Siden 17. mai i år faller på en søndag, blir det høymesse på lørdag den 16. mai kl. 18.00. Det blir også en messe på spansk kl 16.00 og på vietnamesisk kl. 19.30. Selve 17. mai blir det norsk messe kl. 09 men det blir ingen messe kl. 11. Messe på polsk kl. 15 og på engelsk  kl. 18 feires som normalt.

– Vi minner allerede nå om Kristi Legemsfest, som feires søndag den 7. juni. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken og polsk høymesse i St. Paul kirke kl. 13.00 med prosesjon som i fjor, med altere på Museumsplassen, John Lunds Plass, ved Lille Lungegårdsvann og Festplassen. Ta dere tid til å være med på denne markeringen av vår tro.

————————————————————-
(I høymessen)
Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.

———————————————————————————-