Søndagsskole på nettet

Hver søndag legger Pastoralavdelingen v/OKB ut nytt opplegg som kan benyttes i trosundervisningen hjemme!

Fra i morgen – 3. mai – vil søndagsskolelære fra menighetene – også fra vår menighet – forklare evangeliet for barna via video
Her er lenke til siden for 4. søndag i påsketiden

Les mer om dette tilbudet her og følg med på Blilys.no