Påskeplikten oppfylles frem til den 14. september

Biskop Eidsvig kunngjorde 2. mai at Påskeplikten i år kan oppfylles helt frem til festen for det hellige kors, den 14. september.

Påskeplikten betyr at (jfr. kanon 920) man har plikt til å motta kommunion minst én gang i året i Påsketiden. Altså messeplikten innebærer ingen forpliktelse til å motta kommunionen.

Biskopen sier at han håper «at messen gradvis gjøres tilgjengelig for så mange som mulig inntil pandemien endelig er temmet. Det betyr at mange må leve med savn i en tid fremover, eventuelt at de kan være til stede i messen uten å kunne motta sakramentet»

Dette er viktig å huske når vi kommer tilbake til å feire messen i kirken. Biskop Eidsvig minner oss også om at bestemmelsen om å holde en avstand på én meter gjelder ubetinget, og forteller at han «har ennå ikke kunnet fastslå hvordan kommunionen kan deles ut på en verdig og samtidig medisinsk forsvarlig måte. Vi arbeider med dette.»

Les hele budskapet her