SMITTEVERNVEILEDER for gudstjenester i OKB fra 7. mai 2020

Oslo Katolsk Bispedømme publiserte i dag Smittevernveilder for gudstjenester i Den katolske kirke. Smittevernveilederen gjelder fra 7. mai 2020 og inntil videre. Det er viktig at alle som kommer til messer og gudstjenester i kirken har lest den.

Her kan du lese den på norsk, på engelsk, på polsk og på vietnamesisk.