KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. MAI 2020

– Vi har nå åpnet for deltakelse i messer i St. Paul Kirke og på Marias Minde, men ifølge helsemyndighetenes forskrifter, begrenset til 50 deltakere. Pga. dette, er det nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no. De som ikke har mulighet til melde seg på søndagsmessene elektronisk kan ringe til menighetskontoret så tidlig som mulig og senest fredag kl. 16. På hverdagene kan man melde seg ved inngangen til kirken, hvor kirkevertene vil sjekke at det er plass.

– Påmelding til førstekommunionsundervisning for barn f. 2012 er åpnet og skjer digitalt via nettsiden til menigheten; bergen.katolsk.no. Vi har startet med digitale søndagsskoler. Lenke til dagens søndagsskole finner dere på nettsiden vår.