5. Søndag i Påsketiden

342  Jesus du er den himmelveg

Messe 8

145  Min sjel lov Herren

200 Alleluja

22 Credo

483 O filii et filiæ

488 Jesus lever graven brast

551 Fryd deg du himmeldronning prud