Bioteknologiloven foreslått endret

Tirsdag 26. mai skal Stortinget behandle et forslag til endring av bioteknologiloven som blant annet vil åpne for tidlig fosterdiagnostikk for alle. Dette vil kunne påvise barn med kromosomavvik som for eksempel Downs syndrom og vil kunne føre til abort av disse. Andre endringer som foreslås er eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og åpning for forskning på befruktede egg mm. Les mer her:

https://www.katolsk.no/nyheter/2020/05/underskriftskampanje-mot-lovforslag-legger-til-rette-for-utrenskning-av-downsbarn

Organisasjonen menneskeverd har organisert en underskriftskampanje mot disse endringene. Bli med her: https://plasstilalle.com/