Søndagsskole 24. mai (7. sønd i påsketiden)

Her kan du se søndagsskolen for 24. mai (7. søndag i påsketiden): https://blilys.no/7-sodnag-i-pasketiden/