KUNNGJØRINGER SØNDAG 17. MAI 2015

– Siden 17. mai i år faller på en søndag, flyttes en del av søndagsmessene til lørdag, den 16. mai. Således blir det spansk messe på lørdag kl. 16.00, søndagshøymessen feires på lørdag den 16. mai kl. 18.00. Det blir også en vietnamesisk messe kl. 19.30. Selve 17. mai blir det norsk messe kl. 09 mens messene kl. 11 og kl. 13 faller bort. Polsk messe kl. 15 og engelsk messe kl. 18 feires som normalt.

– 2. Pinsedag, mandag den 25. mai, skal det som vanlig være økumenisk gudstjeneste på Kristkirke-tomten på Bergenhus festning kl. 12.00.

– Siste helg i mai, den 30. og 31. mai, er det konfirmasjon i vår menighet. Merk dere forandringer i forhold til det tilvant skjemaet. Lørdag den 30. mai er konfirmasjonsmessen i Johanneskirken kl. 16.00, og søndag den 31. mai i Johanneskirken kl. 14.00.
I St. Paul Kirke er det forøvrig normal søndags-messeordning.

– Vi minner om Kristi Legemsfest, som feires søndag den 7. juni. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken og polsk høymesse i St. Paul kirke kl. 13.00 med prosesjon som i fjor, med altere på Museumsplassen, John Lunds Plass, ved Lille Lungegårdsvann og Festplassen. Ta dere tid til å være med på denne markeringen av vår tro.