Pinse i St.Paul menighet

image_preview

Lørdag den 23.mai

kl.12.00 Maria Prosesjon på Marias Minde

kl.18.00 Pinsevigilien – Latinsk messe i St.Paul kirke

Pinse – Søndag den 24.mai

Søndags-messeordning

Kl. 9.00 Messe på norsk

Kl.10.00 Messe på norsk på Marias Minde

Kl.11.00 Høymesse

Kl.15.00 Messe på polsk

Kl 16.30 Messe på litauisk

Kl.18.00 Messe på engelsk

Kl.19.30 Messe på polsk

  1. Pinsedag, mandag den 25. mai

kl.10.00 Messe på Marias Minde

kl.11.00 Messe i St.Paul kirke

kl.12.00 Økumenisk gudstjeneste på Kristkirke-tomten på Bergenhus festning

kl.19.00 Messe på tamil